Kurumsal Kimlik

Kurumsal Kimlik


Ticaret Ünvanı:        Sevgi Dermenci Sigorta Aracılık Hizmetleri

Merkez Adresi:         İsmet Paşa Mah. Büyük Hamam Sk. No:56/13 Merkez Çanakkale

Vergi Dairesi / No:    Çanakkale / 293 036 06 81

Sicil Memurluğu:      Çanakkale

Ticaret Sicil No:       5558

Tescil Tarihi:            01.02.2008

Faaliyet Konusu:   Türkiye’deki sigorta şirketlerinin ruhsatlı bulundukları sigorta dallarındaki sözleşmelere aracılık etmek veya şirket adına sözleşme yapmak için sigorta acentesi olarak faaliyet göstermek. Sigorta konusunda resmi ve özel kuruluşlar ile şahıslara danışmanlık ve sigorta hizmetleri vermek.

Tel. ve Faks No:      0 286 213 55 33 / 0 286 213 42 97

İnternet Adresi:     www.sevgisigorta.com.tr

Mersis No:              2739478808600013

 HİZMETLERİMİZ